Esbo Lucia 2011

Esbo Lucia 2011, Aurora Djupsjöbacka gjorde med sina tärnor 29 framträdanden, huvudsakligen i Esbo, på sjukhus, åldringshem, servicehus, hos pensionärer, veteraner, på daghem och utomhus på en tomtestig. Hon och tärnorna medverkade också i Musikinstitutet Kunsgvägens julkonsert i Esbo domkyrka 17.12 och i Manskören Manifestums julkonsert i samma kyrka 20.12.2011.

Sista uppträdandet för Aurora med tärnor var en julkonsert i Sibbo kyrka på trettondagen 6.1.2012 kl. 18. Sibbo kyrka är välbekant för Aurora, eftersom den under hennes barn- och ungdomsår utgjort hennes hemförsamling.

Esbo Lucia 2011 kröntes till sitt värv 11.12 på familjefesten i Finno skola. Årets krönare var Esbo stads omsorgsdirektör Juha Metso.

Esbo Lucia-insamlingen gick 2011 till förmån för SJUKHUSCLOWNERNAS VERKSAMHET i huvudstadsregionen. De insamlade medlen går alltid oavkortade till den årliga insamlingen!

Esbo Lucia, Aurora Djupsjöbacka, ovan t.h. porträtterad i Bemböle kaffestuga av luciamamman Iwe Ekström.

Fotot nedan är taget av Mao Lindholm 19.12 hos Helsingfors kyrkliga samfällighet. De medverkande tärnorna var då, fr.v. Ida Rekonen, Mia Pesonen, Jessica Selin, Saga Rekonen och Sara Krogius. Sammanlagt 16 flickor från Musikinstitutet Kungsvägens körer medverkade i luciasäsongen 2011. Deras program hade inövats av kördirigenten Christel Österholm.