Höstlovsläger i Alberga 15-16.10.2020

Mera info samt anmälningsblanketten hittar ni här


Välkomna på gratis kulturdag konsert med Arne Alligator och Mumin utomhus i Hagalund 20.9 kl. 14!

Tid: söndag 20.9.2020 kl. 14.00
Plats: Vindängens bollplan, Vindgränden 10, 02100 Esbo (Hagalund)
Förhandsanmälan: webropol.com/ep/kulturdagkonsert  
Arrangörer: Esbo stads svenska bildningstjänster i samarbete med Esbobygdens ungdomsförbund


Kallelse till EBUF:s vårmöte 20.8.2020 kl. 18

För att minska risken för spridningen av covid-19-epidemin kommer EBUF:s vårmöte 20.8.2020 att ske på distans genom videokonferensprogrammet Microsoft Teams.

Med stöd av lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin, som trädde i kraft 1.5.2020: 1) senareläggs mötet i förhållande till vad förbundets stadgar förutsätter, 2) mötet ordnas med deltagande genom datakommunikation och 3) deltagande i mötet förutsätter anmälan i förväg.
 
Varje förening har rätt att sända två officiella delegater till vårmötet. Dessa bör före mötets början skicka in sin förenings fullmakt. Alla andra intresserade medlemmar i lokalföreningarna är också hjärtligt välkomna att delta i mötet. Alla deltagare måste anmäla sig till mötet senast en vecka före vårmötet, 13.8.2020, till EBUF:s verksamhetsledare, martina.gardberg@ebuf.org.
 
Stadgeenliga vårmötesärenden; årsberättelser och bokslut för Esbobygdens ungdomsförbund och Musikinstitutet Kungsvägen. Stadgeändring gällande EBUF:s verksamhetsform att äga och upprätthålla Musikinstitutet Kungsvägen, förutsatt att Patent och registerstyrelsen har gett sitt utlåtande om de nya upprätthållande stiftelsens stadgar.

Esbo den 6.8.2020
Esbobygdens ungdomsförbund rf


EBUF:s vårmöte hålls 20.8.2020.

Stadgeenliga ärenden. Välkomna!


EBUF:s vårmöte 26.3.2020 skuts fram

För att följa myndigheternas rekommendationer gällande risken för smittspridning av coronaviruset Covid-19 kommer EBUF:s vårmöte att skjutas upp till en senare tidpunkt. Föreningens medlemmar meddelas i god tid om den nya tidpunkten för vårmötet.


 

EBUF-Nytt 1 2020 kan nu läsas på nätet!

Du hittar tidningen här. Äldre nummer av tidningen hittar du här under fliken EBUF-Nytt. 


Kom med och improvisera tillsammans med likasinnade teatertyper med ledning av teaterlärarna Petra och Nina. Skrattgaranti!

Det är okej att endast komma som publik om du inte själv vågar stå på scenen.

Ta med dig din humor och något smått att äta om du vill! Vi bjuder på dricka men ta med en egen dricksmugg!

Fritt inträde! 


Ytterligare info: Petra Norrgård, scenkonstpedagog
Anmäl dig gärna till ebufteaterskola@gmail.com  eller till numret 040 731 4547 (Petra) så att vi vet hur många vi blir.

Arr. Esbobygdens ungdomsförbund (EBUF)


Sommarläger i Esbo juni och augusti 2020

Anmälan till EBUF:s sommarläger i Köklax och Gammelgård är nu öppen! Du hittar anmälningsblanketten här
Anmälan till teaterlägret och Alberga sommarlägren öppnar tyvärr senare men så fort som möjligt!


Sportlovsläger 17-21.2.2020 (fullsatt)

Sportlovslägret i Alberga 17-21.2.2020 är fullsatt och har en kölista. Mera info om lägret och anmälningsformuläret hittar du härKom med och improvisera tillsammans med likasinnade teatertyper med ledning av teaterlärarna Petra och Nina. Skrattgaranti!

Det är okej att endast komma som publik om du inte själv vågar stå på scenen.

Ta med dig din humor och något smått att äta om du vill! Vi bjuder på dricka men ta med en egen dricksmugg!

Fritt inträde! 


Ytterligare info: Petra Norrgård, scenkonstpedagog
Anmäl dig gärna senast måndag 4.11.2019 till ebufteaterskola@gmail.com  eller till numret 040 731 4547 (Petra) så att vi vet hur många vi blir.

Arr. Esbobygdens ungdomsförbund (EBUF)