Nedsatt deltagaravgift och friplatser

EBUF erbjuder möjligheten att få nedsatt deltagaravgift eller en avgiftsfri plats på EBUF:s läger eller i EBUF:s klubbar. För att få en nedsatt avgift (50%) eller en fri plats (100 %) bör man skicka en skriftlig ansökan där man motiverar behovet av nedsatt avgift eller en avgiftsfri plats. Texten bör innehålla en kort beskrivning över bruttoinkomster samt andra eventuella omständigheter som anförs till stöd för ansökan. Ansökan bör dock göras före deltagaravgiften förfaller. Förbundets verksamhetsledare behandlar ansökan konfidentiellt och ger beslut över e-post. 
 
Vid frågor kan man kontakta EBUF:s verksamhetsledare Martina Gardberg, martina.gardberg@ebuf.org, 050 406 4244.